Hoy: 09:00-13:30, 16:30-20:00 +34977830914 673844220 673844220
Tiempo de lectura 1 min.

Segons la OMS, la diabetism és una malaltia crònica que es produeix quan el pancrees no fabrica insulina suficient o quan l'organisme no la pot utilitzar de manera eficient.

Hi ha tres tipus principals:

La Diabetis Mellitus tipus 1 que es caracteritza per que el pancrees no sintetitza insulina

La Diabetis Mellitus tipus 2 en la que el cos és incapaç d'utilitzar eficientment la insulina .

Aquesta , generalment és conseqüencia d'un excès de pes o inactivitat física.

El 13,8% d'espanyols majors de 18 anys tenen Diabetis tipus 2, el 43% d'aquests desconeixia que patia la malaltia.

La Diabetis gestacional que es produeix durant l'embaraç.

La Diabetis és una malaltia que es pot prevenir i controlar.

Els Factors de risc són :

1- Genètics

2- Sobrepes

3- Dieta no equilibrada

4- Edat

5- Sedentarisme

6-Hipertensió

7- Colesterol

8-Tabaquisme

9- Antecedents de diabetis gestacional

10- La raça

D'aquests factors de risc n'hi ha que es poden modificar i així controlar i prevenir la malaltia.

Els faCTORS SOBRE ELS QUE PODEM INTERVENIR SON :

1- la dieta

2- el sedentarisme

3- el tabaquisme

4- Hipertensió i Colesterol

Molt important la dieta, ja que amb una dieta equilibrada i controlant la ingesta de Hidrats d carboni podem disminuir les xifres de glucosa, colestero,l i disminuir la hipertensió.

També `podem instaurar un exercici fisic adaptat a cada pacient.

Precio